ข้อมูลบุคคลากร

 

  นายชาติชัย ชาติสิริภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มสาระ ฯ : –
  นางณภัทรารัตน์ พัฒน์นิติชัย ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นายณฐชนนท์ มูลเป็ง ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาวชนิกานต์ คำติ ครู กลุ่มสาระ ฯ : –
  นางสาววรัญญาภรณ์ นาถา ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นายณรงค์ บรรทา ช่างไฟฟ้า กลุ่มสาระ ฯ : –
  นางวรณัน ราชวังแก้ว ครู (พนักงานงานราชการ) กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
  นางสาวสุพัตรา สายชลอัมพร ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
  นางสาวดารณี คงคาสุจินดา ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ