โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
โทร. 082-2286524

ข้อมูลบุคคลากร

 

นางสาวจินตนา เทพคำ ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางจันทร์จิรา เจริญยิ่ง ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางจิราภรณ์ แสนปวน ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวกมลพิชญ์ คำปาน ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นายเชลล์นุชัย เพชรสีโชติ ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาววนิดา มะลิวงษ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

บทความล่าสุด