เยื่อหุ้มเซลล์ โครโมโซมเพื่อบรรจุให้แน่นยิ่งขึ้นและใส่เข้าไปในเซลล์

เยื่อหุ้มเซลล์ ตราบใดที่เยื่อหุ้มเซลล์ไม่บุบสลาย และทำให้เอนไซม์ทั้งหมด ที่จำเป็นต้องทำงานได้อย่างถูกต้อง เซลล์ก็มีชีวิตอยู่ได้ เอนไซม์ที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างเหมาะสม ทำให้เซลล์สามารถสร้างพลังงานจากกลูโคส สร้างชิ้นส่วนที่เป็นผนังเซลล์ สืบพันธุ์ และแน่นอนว่าสร้างเอนไซม์ใหม่ แล้วเอนไซม์เหล่านี้มาจากไหน และเซลล์จะผลิตเซลล์เหล่านี้ได้อย่างไร เมื่อต้องการ ถ้าเซลล์เป็นเพียงกลุ่มของเอนไซม์ ที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี และที่ทำให้เซลล์ทำในสิ่งที่มันทำ

แล้วปฏิกิริยาเคมีชุดหนึ่ง จะสร้างเอนไซม์ที่ต้องการได้อย่างไร และเซลล์จะสืบพันธุ์ได้อย่างไร ปาฏิหาริย์แห่งชีวิตมาจากไหน คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ อยู่ในกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก คุณคงเคยได้ยิน เกี่ยวกับกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก โครโมโซมและยีนอย่าง แน่นอนกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก นำทางเซลล์ในการผลิตเอนไซม์ใหม่ กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ในเซลล์เป็นเพียงรูปแบบที่ประกอบด้วย 4 ส่วน

โดยที่แตกต่างกันเรียกว่า นิวคลีโอไทด์หรือเบส ลองนึกภาพชุดบล็อกที่มีรูปร่างต่างกันเพียง 4 รูปร่าง หรือตัวอักษรที่มีตัวอักษรต่างกันเพียง 4 ตัว กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก เป็นบล็อกหรือตัวอักษรเรียงกันเป็นแถวยาว ในเซลล์เอสเชอริเชีย โคไล รูปแบบดีเอ็นเอมีความยาวประมาณ 4 ล้านบล็อก หากคุณยืดกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิกเดี่ยวนี้ออก มันจะมีความยาว 1.36 มิลลิเมตร ค่อนข้างยาว เมื่อพิจารณาจากแบคทีเรีย ที่มีขนาดเล็กกว่า 1,000 เท่า ในแบคทีเรีย

สายดีเอ็นเอเปรียบเสมือนก้อนเชือก ที่พันกันเป็นก้อน ลองนึกภาพเอาด้ายที่บางเหลือเชื่อยาว 1,000 ฟุต มาบุนวม คุณจะถือไว้ในมือได้ง่ายๆ กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ของมนุษย์มีความยาวประมาณ 3 พันล้านบล็อก หรือยาวกว่าเอสเชอริเชีย โคไล เกือบ 1,000 เท่า กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ของมนุษย์นั้นยาวมากเสียจน วิธีการที่มัดรวมกันไม่ได้ผล ในทางกลับกันกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ของมนุษย์ถูกห่อหุ้มอย่างแน่นหนา เป็น 23 โครงสร้างที่เรียกว่าโครโมโซม

เยื่อหุ้มเซลล์

เพื่อบรรจุให้แน่นยิ่งขึ้น และใส่เข้าไปในเซลล์ สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ก็คือกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ไม่มีอะไรมากไปกว่ารูปแบบที่บอก เยื่อหุ้มเซลล์ ถึงวิธีการสร้างโปรตีน นั่นคือทั้งหมดที่กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ทำ เบส 4 ล้านเบสในกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ของเซลล์เอสเชอริเชีย โคไล บอกเซลล์ถึงวิธีสร้างเอนไซม์ 1,000 หรือมากกว่านั้น ที่เซลล์เอสเชอริเชีย โคไล ต้องการในการดำรงชีวิต

ยีน เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ที่ทำหน้าที่เป็นแม่แบบใน การสร้างเอนไซม์ มาดูกระบวนการทั้งหมดว่า กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก เปลี่ยนเป็นเอนไซม์ได้อย่างไร เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีการทำงาน ดีเอ็นเอ คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับโมเลกุลกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ที่เรียกว่าเกลียวคู่ ของกรดนิวคลีอิกกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก เปรียบเสมือนสาย 2 สาย ที่พันกันเป็นเกลียวยาว

กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก พบได้ในทุกเซลล์โดยเป็นคู่เบส ที่ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ สี่ชนิดที่แตกต่างกัน แต่ละคู่เบสเกิดจากนิวคลีโอไทด์คู่ ประกอบสองคู่ที่เชื่อมติดกัน 4 ฐานในตัวอักษรของกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก คืออะดีนีน ไซโตซีน กัวนีน ไทมีน อะดีนีนและไทมีนจับกันเป็นคู่เสมอ ส่วนไซโตซีนกับกัวนีนจับกันเป็นคู่ โดยคู่เชื่อมโยงกันเหมือนขั้นบันได ในแบคทีเรียเอสเชอริเชีย โคไล บันไดนี้มีความยาวประมาณ 4 ล้านคู่เบส

ปลายทั้งสองเชื่อมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างวงแหวน จากนั้นวงแหวน จะถูกห่อหุ้มให้พอดีกับเซลล์ วงแหวนทั้งหมดเรียกว่า จีโนมและนักวิทยาศาสตร์ได้ถอดรหัสอย่างสมบูรณ์แล้ว นั่นคือนักวิทยาศาสตร์ทราบคู่เบสทั้งหมด 4 ล้านคู่ ที่จำเป็นต่อการสร้างกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ของแบคทีเรียเอสเชอริเชีย โคไล อย่างแม่นยำ โครงการจีโนมมนุษย์อยู่ในขั้นตอนการค้นหาคู่เบสทั้งหมด 3 พันล้านคู่ หรือมากกว่านั้นในกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ของมนุษย์โดยทั่วไป

นานาสาระ : น้ำ พีทบ็อกนั้นยอดเยี่ยมมากในการรักษาซากศพของมนุษย์

Leave a Comment